За вклад развития туризма Германия 2003

За вклад развития туризма Германия 2003